Știri asigurări

Acoperirea riscurilor de secetă și arșită de la Groupama

Acoperirea riscurilor de secetă și arșiță de la Groupama 

Termen limită recomandat pentru primire solicitări: Vineri, 15 Aprilie 2022

Pentru culturile de primăvară: porumb consum și floarea soarelui consum


  1. Franșiza deductibilă pentru acoperirea acestor riscuri va fi în continuare de minimum 30% din suma asigurată a suprafeței dăunate.
  2. Culturile de toamnă și orice alte culturi de primăvară nu vor fi ofertate pentru acoperirea acestor riscuri.


Pentru a vă putea asigura culturile de porumb și floarea soarelui, vă rugăm să ne contactați la [email protected]

De ce trebuie să ne contactați cât mai repede dacă doriți să beneficiați de asigurare?

Pentru fiecare județ este stabilită o limită maximă de suprafață, de către Groupama, pentru care se poate acorda această acoperire (cumulat porumb și floarea soarelui). De asemenea, și sumele asigurate/kg, respectiv sumele asigurate/ha sunt plafonate de către asigurător. 

În momentul în care nivelul solicitărilor de ofertă (primite prin toate canalele de vânzări) atinge nivelul de suprafață stabilit, Groupama stopează primirea solicitărilor în vederea subscrierii acestor riscuri pentru culturile localizate în județul respectiv.

Calendar emitere riscuri Secetă și Arșiță:

PRIMIRE SOLICITĂRI: 15.04 - 30.04.2022*

* până la atingerea limitei de suprafață stabilită pentru județul respectiv              

ATENȚIE: 

Solicitările de ofertă vor fi făcute de către fermieri numai după însămânțarea întregii suprafețe cultivate cu cultura pentru care se face solicitarea.             

Nu vor fi luate în considerare solicitările primite din partea fermierilor care:

1. Nu sunt însoțite de cereri chestionar completate cu toate informațiile solicitate în aceste formulare, datate, semnate, ștampilate de către client;

2. Nu au încheiat polițe de asigurare a acestor culturi pentru riscuri generale pentru anul agricol 2021-2022 până la data de 30 aprilie 2022.


Încheiere clauză de secetă și arșiță:

În perioada de valabilitate a ofertei, nu mai târziu de 31 mai 2022.

Acoperirea riscurilor de secetă și arșiță se va acorda prin Clauza suplimentară dedicată, adițional la polița pentru acoperirea riscurilor generale AGR SUBVENȚIE.

Inspecții de risc:

Departamentul Daune Agro Groupama va contacta fermierii ale căror solicitări au fost acceptate, până la data de 5 mai 2022, pentru programarea Inspecțiilor de risc.

Inspecțiile de risc vor fi efectuate conform acestor programări, putând fi însă influențate de condițiile meteo. Data limită de efectuare a inspecțiilor de risc: 20 mai 2022

Emitere/transmitere oferte:

În termen de maximum 4 zile de la efectuarea Inspecției de risc, nu mai târziu de 25 mai 2022.

Preluarea de cereri de ofertă sau emitere polițe pentru clienți noi* în zonele Nord-Vest, Centru, Nord-Est și Est se poate face punctual, pe baza analizei făcute de Agra Asigurări.

*clienți care nu au avut polițe emise la Agra Asigurări în anul agricol 2020-2021 sau nu au polițe emise în sezonul 2021-2022.