Știri asigurări

Evaluare daune și calcul despăgubire culturi agricole

Asigură-te DeVreme!


Asigurarea culturilor agricole reprezintă vesta de salvare pentru fermieri în contexul modificărilor climatice care s-au produs în ultimii ani și au făcut adevărate catastrofe în agricultură. Ce este dauna la culturile agricole asigurate?

Dauna este pierderea suferită de fermier ca urmare a distrugerii totale sau parțiale a culturii asigurate, în urma producerii unuia sau mai multor riscuri.

Cum se evaluează daunele și cum se calculează despăgubirea la culturile agricole asigurate?


1.EVALUAREA DAUNELOR


Evaluarea daunelor și plata despăgubirilor se face în funcție de starea culturilor la data producerii evenimentului asigurat, în baza datelor rezultate în urma constatării în teren și a documentelor emise de instituțiile abilitate (Proces-Verbal Pompieri în cazul daunelor cauzate de incendiu, Adresă ANM de confirmare a evenimentului - se solicită doar de anumiți asigurători), referitor la cauzele, împrejurările și consecințele producerii evenimentului asigurat și dacă este cazul, a oricăror alte documente solicitate de asigurător.

Metoda de evaluare pentru stabilirea pierderilor înregistrate ca urmare a producerii evenimentului asigurat este diferită în funcție de stadiul de dezvoltare a culturii sau a rodului și se realizează în câmp, excepție se face în cazul produselor parametrice unde evaluarea daunelor se realizează în baza datelor furnizate de satelit pentru parametrul care definește riscul asigurat.

În funcție de asigurător și de stadiul de vegetație al culturii la data producerii daunei, evaluarea pierderilor și implicit determinarea gradului de dăunare se poate stabili astfel:

De la prima constatare în câmp: în cazul culturilor care prezintă semne clare de vătămare cuantificabile în pierderi cantitative de producție.

Cultura rămâne “sub observație”: în cazul culturilor cu simptome evidente de vătămare, dar care pentru determinarea corectă și reală a daunei se impune o nouă constatare care se efectuează, de regulă, la recoltare sau când elementele de producție sunt definitivate și pierderile pot fi cuantificabile.


Conținutul și dimensiunea daunei 

În funcție de cultură și de data producerii evenimentului asigurat, conținutul și dimensiunea daunei sunt date de:

 1. Pierderi de plante distruse în întregime (plante retezate, rupte, dezrădăcinate, acoperite cu pământ).
 2. Distrugerea aparatului foliar (pierdere de masă foliară) și a tulpinilor, care se repercutează și concretizează în pierderi cantitative de producție.
 3. Pierderi de rod/elemente de fructificare.

Gradul de dăunare se stabilește pentru fiecare parcelă în parte, iar locul de prelevare a probelor va fi ales în mod aleatoriu, în mai multe puncte ale parcelei, de comun acord cu fermierul, cu evitarea efectului de margine.

 

2. CE REPREZINTĂ DESPĂGUBIREA ȘI CUM SE CALCULEAZĂ?


Este suma datorată de asigurător fermierului sau beneficiarului pentru compensarea piederilor produse din riscuri asigurate.

Despăgubirea se calculează prin aplicarea gradului de dăunare din riscuri asigurate la valoarea sumei asigurate sau valoarea cheltuielilor tehnologice directe de producție, efectuate până la data producerii fenomenului (în cazul daunelor totale și în cazul polițelor încheiate la valoarea cheltuielilor) pe suprafața dăunată, cu deducerea franșizei deductibile prevăzute în poliță.

Pentru unele riscuri, despăgubirea cuvenită este în sumă fixăconform prevederii din Condițiile de asigurare specifice fiecărui asigurător. (Exemple: secetă în faza de răsărire, îngheț).


3. CUM BENEFICIEZI DE DESPĂGUBIRE?


Pentru a beneficia de despăgubire, fermierul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Cultura și parcelele/blocurile fizice avizate să fie asigurate;
 2. Polița să fie activă/în valabilitate la data producerii riscului, respectiv ratele de primă scadente să fie achitate la zi;
 3. Riscul avizat să fie risc asigurat în polița de asigurare, iar acesta să fie în perioada de acoperire;
 4. Avizarea daunei să fie făcută în termenul prevăzut în Condițiile generale de asigurare specifice fiecărui asigurător;
 5. Gradul de dăunare din riscuri asigurate să fie peste nivelul franșizei deductibile prevăzute în poliță;
 6. Evenimentul produs să fie confirmat de către o autoritate a statului.

Produsele de asigurare existente în piață, prin riscurile pe care le acoperă, protejează munca și investiția fermierului, în lupta cu vremea. Asigură-te DeVreme!

 

TIPURI DE DAUNE

În funcție de gradul de dăunare/distrugere, daunele pot fi:

 1. Daună parțială: afectarea culturii asigurate (pe suprafața dăunată) cu diferite grade de distrugere, ducând la diminuarea producției programate, dar nu la compromiterea ei.
 2. Daună totală: distrugerea în întregime a culturii asigurate (pe suprafața dăunată) sau constatarea unui grad de distrugere a culturii pe această suprafață care nu justifică menținerea în vegetație a culturii. De regulă, sunt declarate daune totale pe suprafețele unde valoarea producției rămase este mai mică decât cheltuielile ocazionate de recoltarea culturii.

 

FRANȘIZA DEDUCTIBILĂ

Reprezintă partea din daună pe care o suportă fermierul și se stabilește ca procent din suma asigurată aferentă suprafeței dăunate sau aferentă parcelei dăunate, în funcție de asigurător.Un articol scris de Crenguța Tatu, Manager Produs CFRO Broker de Asigurare

Apariție în: Revista Ferma, 25.11.2022