Știri asigurări

Fermierii se pot proteja de secetă, prin asigurare

Produse de asigurare și clauze dedicatei secetei


Index de secetă 

Prin acest produs se asigură deficitul de precipitații și zilele de caniculă la culturile de porumb, floarea soarelui, soia si grău de toamnă.

Acest risc se poate subscrie doar in situația în care culturile sunt asigurate și pentru riscurile generale (grindină, furtună și ploaie torențială).

Deficitul de precipitații - este acoperit deficitul de precipitații înregistrat de către ANMH pentru punctele de referință predefinite, alese de către asigurat, raportat la media multianuală.

Zilele de caniculă - este acoperit excedentul de zile cu o temperatură mai mare sau egală cu 33°C, înregistrat de către ANMH pentru punctele de referință predefinite, alese de către asigurat, raportat la media multianuală specificată în polița de asigurare și anexele aferente pentru punctele alese.

Asiguratul are posibilitatea de a alege între mai multe praguri pentru deficitul de precipitații și anume 30%, 45% sau 60%.

Fiind un produs de index, pentru calculul daunelor se vor lua în considerare, în toate cazurile, exclusiv informațiile privitoare la precipitații și temperatură furnizate de către ANMH.

Se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de deficitul de precipitații precum și de temperaturi ridicate, de cel puțin 33C° în perioada de vegetație.


Seceta la porumb boabe cu constatare in câmp

Acest risc se poate subscrie doar in situația în care cultura de porumb este asigurată și pentru riscurile generale.

Despăgubirea se acordă în situația în care în urma evaluarii în teren cel puțin 20% din suprafața totală a culturii de porumb asigurată împotriva secetei se situează sub limita de producție de 2.000 kg/ha.

Foarte important, acest risc este subventionabil în cadrul Submăsurii 17.1 prin AFIR.


Secetă Parametrică

Fermierii au nevoie de produse de asigurare personalizate care au la bază istoricul din fermă și specificul zonei în care este amplasată ferma și care să acopere riscurile cu care se confruntă în mod real.

Seceta parametrica este un produs bazat pe cele mai noi tehnologii, care compensează pierderile financiare cauzate de deficitul de umiditate din sol, deficitul de precipitatii, nr. zilelor caniculare pe perioada asigurata.

Parametrii care definesc riscul și anume - umiditatea din sol, cantitatea de precipitatii si temperatura, sunt masurati zilnic, in functie de informatiile satelitare inregistrate strict pe suprafetele dvs, raportandu-se la realitatea din teren.

Important: acest produs este disponibil pentru orice tip de cultura din exploatatia dvs!

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare, colaborează cu asigurători externi și oferă produsul de secetă parametrică pentru asigurarea oricărei culturi din exploatația dvs.

Beneficiul major obținut în cazul produselor parametrice: daunele sau pierderile financiare ale fermierului sunt identificate cu acuratețe, despăgubirea cuvenită este în concordanță cu pierderile înregistrate.

De asemenea, acest produs de asigurare elimină vizitele în teren pentru evaluarea pierderilor, deoarece transmiterea datelor, în baza cărora se stabilesc pierderile, se face de către sateliți.

Evaluarea daunelor și plata despăgubirii se efectuează rapid, de regulă în maximum 10 zile de la data la care asigurarea încetează.

Pe lângă cele trei produse de asigurare dedicate secetei, există un produs de asigurare “Pachet de reînsămânțare” care acoperă printre altele și riscul de secetă pedologică în faza de răsărire, pentru culturile de toamnă (rapiță și cereale păioase) și se poate achiziționa imediat după finalizarea însămânțării.

În baza acestui produs, pentru riscul de de secetă pedologică în faza de răsărire, fermierul recuperează cheltuielile de însămânțare, până la 1000 lei/hectar, dacă în termen de 60 de zile de la însămânțare, cultura nu răsare sau răsărirea este neuniformă și necesită întoarcere.

Atenție! Acesta este un produs de asigurare pe care fermierii îl pot achiziționa toamna, la începutul anului agricol.

Produsul de asigurare “Pachet de reînsămânțare” pot fi achiziționat doar dacă fermierul a asigurat la același asigurător și riscurile generale (grindină, furtună și ploaie torențială).

Important! Produsele de asigurare pentru secetă, dar nu numai, au termene limită, stabilite de asigurători, în care pot fi achiziționate.Toate drepturile rezervate. Textele, informațiile, datele, imaginile, graficele, sunetele, animațiile și materialele video, precum și dispunerea lor pe paginile de Internet Asociația Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă se supun legii protecției drepturilor de autor și altor legi de protecție. Copierea, reproducerea, distribuirea acestora sau întreprinderea oricărei acțiuni similare fără acordul deținătorului Asociația Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă și fără menționarea sursei sunt interzise prin lege, orice reproducere integrală sau parțială putând fi realizată doar cu acordul deținătorului.