CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI


Politica GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

ASOCIAȚIA CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI PENTRU AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ este operator de date cu caracter personal cu sediul în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Buftea sub nr. 80PJ/04.12.2018, cod de identificare fiscal 40325010, telefon: 0749.999.921, e-mail: [email protected], website: www.cfro.ro – datele dumneavoastră vor face obiectul operării de către societatea noastră sau de către împuterniciții noștri.

ASOCIAȚIA informează toți utilizatorii website-ului asupra cadrului legislativ în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

1. Prevederi generale

ASOCIAȚIA CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI PENTRU AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul desfășurării activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.
Politica GDPR descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, politica noastră GDPR detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu ofertele, serviciile, produsele noastre sau programele pe care le derulăm în domeniul agricol sau zootehnic.
Vă rugăm să consultați și Politica Cookies în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.

2. Prevederi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

2.1. Tipul datelor prelucrate

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul derulării programelor, proiectelor și activităților de informare ale CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI (detaliate la pct 2.2.).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea funcției, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Detalii ale comenzilor efectuate;
 • Informații care ne sunt necesare în scopul încheierii contractelor cu dumneavoastră și pentru a emite facturile.

2.2. Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal, menționate anterior, vor fi prelucrate cu scopul transmiterii de mesaje informative privind programele și proiectele CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI în domeniile tehnologic / IT, juridic, fiscal, resurse umane, privind evenimente, grupuri de lucru, acțiuni de informare-educare, schimb de experiență, delegații în România sau în străinatate, servicii de consultanță sau orice alt tip de informări/ comunicări.

În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu oferte, promotii, evenimente.
 • Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale

2.3. Durata prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în vederea îndeplinirii scopului menționat anterior, pe o perioadă de funcționare a CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI sau până la retragerea consimțământului dvs. acordat pentru prelucrarea acestor date, sau oricare din cele două variante survenind cu întâietate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite la punctul 2.2. de mai sus și CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

2.4. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la [email protected] sau să ne comunicați o scrisoare la adresa Bulevardul Pipera 1B, Cubic Center Etaj 6, Voluntari, Ilfov. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

3. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai operatorului de date cu caracter personal, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

4. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal

Au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor noștri sau în format tipărit.

5. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la adresa [email protected]. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați. În același timp, vom lua măsuri rezonabile pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • Dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de la noi;
 • Dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • Dreptul de a depune o sesizare, în cazul în care aceasta nu poate fi soluționată pe cale amiabilă cu operatorii de date cu caracter personal prevazuți în prezentul formular, direct către autoritatea de supraveghere competentă: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: [email protected], Tel/Fax: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

7. Actualizarea politicii GDPR

Cea mai recentă actualizare a politicii GDPR a CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI a fost realizată în luna octombrie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a politicii GDPR și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Ne dorim să rămânem permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Bulevardul Pipera 1B, Cubic Center Etaj 6, Voluntari, Ilfov.

8. Prevederi finale

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus se face în scopul menționat la punctul 2.2., în baza consimțământului dvs. liber exprimat prin formularele de contact sau de înscriere pe care le completați și transmiteți prin intermediul website-ul nostru.

Consimțământul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment, în baza solicitării dumneavoastră adresată către noi. Solicitarea poate fi transmisă prin e-mail la adresa [email protected].

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului dumneavoastră produce efect din momentul în care a fost înregistrată în evidențele operatorilor de date cu caracter personal prevazuti în prezentul formular, legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului nefiind afectată (solicitarea nu poate produce efect retroactiv).

Sintagma “cu caracter personal” este aplicabilă doar pentru datele persoanelor fizice, restul datelor care nu identifică o persoană fizică aparțin persoanei juridice.

BROKER ASIGURARE


Politica GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL este operator de date cu caracter personal cu sediul în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de înregistrare 28449981, număr de ordine în registrul comerțului J23/3406/2011, înscrisă în Registrul Brokerilor de Asigurare ținut la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. RBK-701/29.11.2011, cont bancar nr. RO98BRDE450SV74018804500, deschis la BRD SMCC, telefon: 021.336.46.45, e-mail: [email protected], website: www.cfro.ro.

CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL informează toți utilizatorii website-ului asupra cadrului legislativ în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

1. Prevederi generale

CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul desfășurării activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Politica GDPR descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, politica noastră GDPR detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu ofertele, serviciile, produsele noastre sau programele pe care le derulăm în domeniul agricol sau zootehnic. Vă rugăm să consultați și Politica Cookies în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.

2. Prevederi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

2.1. Tipul datelor prelucrate

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile desfășurării activității de intermediere produse de asigurare și servicii de consultanță asigurări agricole – date care aparțin, de regulă, angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali, precum și clienților noștri persoane fizice.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea funcției, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Detalii ale comenzilor efectuate;
 • Informații care ne sunt necesare în scopul încheierii contractelor cu dumneavoastră și pentru a emite facturile.

2.2. Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal, menționate anterior, vor fi prelucrate în scopul transmiterii de mesaje informative privind produsele de asigurare intermediate și serviciile de consultanță asigurate de CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL în domeniul asigurărilor agricole sau orice alt tip de informări/ comunicări.

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii de Marketing;
 • Perfectarea Contractelor de Vânzare/ Prestări servicii;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor contabile și a documentelor justificative, polițe de asigurare etc.);
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • În scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu oferte, promotii, evenimente.
 • Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale

2.3. Durata prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în vederea îndeplinirii scopului menționat anterior, pe o perioada de funcționare a CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră acordat pentru prelucrarea acestor date sau oricare din cele două variante survenind cu întâietate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite la punctul 2.2. de mai sus și CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

2.4. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale CLUBULUI FERMIERILOR ROMANI BROKER DE ASIGURARE SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la [email protected] sau să ne comunicați o scrisoare la adresa Bulevardul Pipera 1B, Cubic Center Etaj 6, Voluntari, Ilfov. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, CLUBUL FERMIERILOR ROMANI BROKER DE ASIGURARE SRL nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor CLUBUL FERMIERILOR ROMANI BROKER DE ASIGURARE SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, CLUBUL FERMIERILOR ROMANI BROKER DE ASIGURARE SRL va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

3. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai operatorului de date cu caracter personal, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii. De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

4. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal

Au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea ale contractorilor noștri sau în format tipărit.

5. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la adresa [email protected]. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați. În același timp, vom lua măsuri rezonabile pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • Dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • Dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de la noi;
 • Dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • Dreptul de a depune o sesizare, în cazul în care aceasta nu poate fi soluționată pe cale amiabilă cu operatorii de date cu caracter personal prevazuți în prezentul formular, direct către autoritatea de supraveghere competentă: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: [email protected], Tel/Fax: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

7. Actualizarea politicii GDPR

Cea mai recentă actualizare a politicii GDPR a CLUBULUI FERMIERILOR ROMÂNI a fost realizată în luna octombrie 2021. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a politicii GDPR și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Ne dorim să rămânem permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Bulevardul Pipera 1B, Cubic Center Etaj 6, Voluntari, Ilfov.

8. Prevederi finale

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus se face în scopul menționat la punctul 2.2., în baza consimțământului dvs. liber exprimat prin formularele de contact sau de înscriere pe care le completați și transmiteți prin intermediul website-ul nostru.

Consimțământul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment, în baza solicitării dumneavoastră adresată către noi. Solicitarea poate fi transmisă prin e-mail la adresa [email protected].

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului dumneavoastră produce efect din momentul în care a fost înregistrată în evidențele operatorilor de date cu caracter personal prevazuti în prezentul formular, legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului nefiind afectată (solicitarea nu poate produce efect retroactiv).

Sintagma “cu caracter personal” este aplicabilă doar pentru datele persoanelor fizice, restul datelor care nu identifică o persoană fizică aparțin persoanei juridice.