Submăsura 17.1 sesiunea 2022

Sunt subvenționate polițele de asigurare aferente culturilor de toamnă și primăvară 2022 (recoltă 2022).

Perioadă depunere dosare: 9 august - 16 decembrie


Informații despre Submăsura 17.1

Submăsura 17.1 – „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” prin care fermierii beneficiază de sprijin nerambursabil în procent din valoarea primei de asigurare eligibile.


Scopul Submăsurii:


1.

încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;


2.

stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.


Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

Aflați Totul despre Submăsura 17.1

Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, vă recomandăm să consultați pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR, pe paginile de internet: www.afir.info și www.madr.ro.


Noutăți despre Submăsura 17.1

Consiliere gratuită


Trimiteți un e-mail la [email protected] și solicitați setul complet

de documente pentru accesarea Submăsurii 17.1.


Submăsura 17.1 în cifre – 2022

Fonduri alocate

13,29M euro


Perioadă de depunere cereri

9 august – 16 decembrie


Parteneriat Club – Broker


Prin demersurile la nivelul MADR, AMPNDR și AFIR, Clubul Fermierilor Români și Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare au înaintat mai multe propuneri care au fost incluse în ghidul AFIR pentru Submăsura 17.1 și care sunt în avantajul fermierilor.

Acțiunile întreprinse în 2020 și 2021 de către Club și Broker au următoarele rezultate:

• ghidul solicitantului a fost simplificat semnificativ prin reducerea numărului de documente anexate la cererea de finanțare;

•  depunerea cererii de finanțare se face online, în platforma AFIR, iar documentele se semnează electronic de către fermier astfel încât să nu se mai solicite depunerea fizică a originalelor pentru efectuarea conformității acestora;

•  posibilitatea ca fermierul să-și mărească producția eligibilă și să-și poată asigura producția obtenabilă (din câmp) prin plata unei prime suplimentare neeligibile.

• au devenit eligibile unele acoperiri care fac parte din pachetele de riscuri ale asigurătorilor.

• prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru accesarea Submăsurii 17.1 pentru sesiunea curentă până la 16 decembrie 2021 (inclusiv).

Soluțiile propuse de Clubul Fermierilor Români și Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare, cu implicarea și susținerea MADR și AFIR au adus îmbunătățiri care susțin creșterea nivelului de performanță a afacerilor fermierilor.


Bulevardul Pipera 1B

Cubic Center Etaj 6

Voluntari, Ilfov, Romania


 0749 999 924

 [email protected]