Asigurări intermediate

Asigurarea Culturilor agricole

Asigurarea culturilor poate preveni dezechilibrele de ordin financiar acoperind riscurile climatice.

Asigurarea culturilor acoperă riscuri precum: grindina, încendiu, furtună/uragan, ploaie torențială, îngheț târziu de primăvară și îngheț timpuriu de toamnă, prăbușirea/alunecarea de teren cultivat și secetă. Suplimentar, în anumite condiții, se poate acoperi riscul de înghet de iarnă.

Ce culturi agricole se pot asigura:

 1. Cereale
 2. Plante tehnice și oleaginoase
 3. Plante medicinale și aromatice
 4. Plante de nutreț
 5. Legume și cartof
 6. Culturi semincere
 7. Rodul viilor, pomilor și hameiului
 8. Culturile din sere, solarii și răsădnițe
 9. Plantațiile tinere de pomi și viță-de-vie
 10. Culturi de afin

Asigurarea Utilajelor agricole

Îngrijirea afacerii dvs. în agricultură înseamnă să vă asigurați că utilajele vă pot ajuta în orice moment, de la pregătirea terenului agricol până la recoltare și respectiv la obținerea profitului.

Care sunt utilajele agricole care se pot asigura: 

 1. tractoare agricole
 2. combine
 3. semănători
 4. autogredere
 5. încărcătoare frontale
 6. motostivuitoare
 7. prese de balotat 
 8. pluguri etc.

Asigurarea Animalelor

Asigurările pentru animale se adresează persoanelor fizice care dețin animale în gospodărie, dar și persoanelor juridice care gestionează ferme zootehnice.

Speciile de animale care se pot asigura: 

 1. bovine
 2. bivoli 
 3. cabaline
 4. catari
 5. caprine
 6. ovine
 7. porcine

Polița acoperă pierderile sau pagubele produse efectivelor de animale preluate în asigurare cauzate de următoarele riscuri asigurate înscrise în Polița de asigurare:

Riscuri generale: incendiu, trăsnet, explozie, cutremur, furtună, prăbuşire/alunecare de teren

Extindere riscuri generale: cădere pe clădiri a unor corpuri (cu excepţia celor explozive), grindină, greve şi tulburări civile (confirmate de poliţie sau alte organe de cercetare), urmările spargerii conductelor, izbirea de către vehicule (altele decât cele aparţinând Asiguratului), furt şi urmări ale furtului sau tentativei de furt (prin efracţie şi/sau acte de tâlhărie, violenţă sau ameninţare săvârşite asupra proprietarilor, îngrijitorilor sau paznicilor, în condiţiile prevăzute de codul penal).

Accidente şi boli:

 1. Loviri şi răniri, căderea animalelor sau căderea pe animale a unor corpuri, acţiunea curentului electric, insolaţie, asfixie, înec, îngheţ, leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte (exceptând leziunile de reticulita sau pericardită traumatică), distocie (fătare grea);
 2. Urmările castrării sau altor operaţii şi tratamente efectuate de veterinari autorizaţi;
 3. Atacul animalelor sălbatice sau al altor animale, muşcătura şerpilor, înţepătura insectelor veninoase;
 4. Intoxicaţiile animalelor cu medicamente administrate în scop profilactic sau curativ de către autorităţile veterinare, dacă diagnosticul a fost stabilit de medicul veterinar sau de un laborator autorizat, precum şi intoxicaţiile animalelor produse la păşune, dacă diagnosticul a fost supervizat de autorităţile competente;
 5. Otrăvirea (intoxicaţia) subită cu ierburi, cu substanţe toxice ori medicamentoase, umflarea (meteorizarea acută) din cauza furajelor, pe baza constatării medicului veterinar;
 6. Bolile medicale, obstetricale şi chirurgicale; accidentele produse sau favorizate de boli;
 7. Sacrificarea de necesitate din dispoziţia autorităţilor sanitar-veterinare, în urma producerii unui risc asigurat care provoacă moartea iminentă a animalelor;
 8. Accidentele sau bolile cauzate animalelor cu intenţie sau din culpă de terţe persoane identificate (altele decât Asiguratul sau persoane care au încheiat cu Asiguratul un act privind administrarea, îngrijirea, supravegherea sau paza animalelor asigurate), dacă intenţia sau culpa rezultă din acte încheiate de autoritățile în drept.

Asigurarea Bunurilor: clădiri, silozuri, stocuri, mijloace fixe

Asigurarea de bunuri aparținând societăților comerciale

Protecția bunurilor societății și angajaților face parte din strategia managementului în vederea conducerii afacerii către profit.

Aceste asigurări oferă protecție pentru clădiri tip siloz sau altfel de clădiri de desfășurare business, echipamente, materiale, mărfuri care pot fi expuse unor riscuri precum: fenomene meteorologice, incendiu, explozie, avarii instalații etc.

Asigurările de proprietate au rolul de a proteja bunurile mobile și fixe, pe care firma le deține. Indiferent de riscurile la care sunt expuse, puteți avea siguranta continuității activității, putând depăsi mai ușor eventualele problem ce apar.

Aceste asigurări oferă protecție pentru clădiri, echipamente, materiale, mărfuri care pot fi expuse unor riscuri precum:

Pentru asigurarea bunurilor, riscurile asigurate sunt:

 1. Incendiu, trasnet, explozie, căderea aparatelor de zbor;
 2. Cutremur de pământ; inundaţii şi aluviuni provenind din revărsarea apelor de suprafaţă, prăbuşire şi/sau alunecare de teren;
 3. Furtună, uragan, vijelie, tornade şi efecte directe ale ploii torenţiale, grindină, greutatea zăpezii, avalanșe de zapadă;
 4. Furt;
 5. Izbirea din exterior de către autovehicule, altele decât cele aparţinând Asiguratului, a clădirii asigurate sau adăpostind bunurile asigurate sau direct a bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 6. Cădere accidentală de corpuri (stânci, copaci, stâlpi etc.) cu excluderea cazurilor în care aceasta a fost provocată cu intenţie;
 7. Riscuri politice (greve şi tulburări civile) şi acţiuni ale unor grupuri rău voitoare;
 8. Inundația de la apa de conductă, vandalism fără efracție, furtul elementelor clădirii, bunuri casabile, scurgerea accidentală a apei din sprinklere.

Asigurarea obligatorie a locuinței împotriva dezastrelor naturale – PAD

Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – PAD – acoperă daunele produse construcțiilor cu destinația de locuința situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscale de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale – inundații, cutremur, alunecări de teren, ca efect direct sau indirect al producerii acestora.

In funcție de tipul locuinței asigurate, polița PAD poate avea următoarele caracteristici:

 1. Locuință TIP A, având o sumă asigurată de 20.000 euro și o primă de asigurare de 20 euro/an;
 2. Locuință TIP B, având o sumă asigurată de 10.000 euro și o primă de asigurare de 10 euro/an.

Asigurarea facultativă de locuințe

Oferă protecție imobilelor și bunurilor împotriva unei game extinse de riscuri.

Prin aceste polițe se pot asigura riscuri la clădiri și alte construcții având destinația de locuință, alte construcții tip anexe gospodărești, riscuri la instalații gospodărești (de apă, gaz, electricitate, canalizare, central termice proprii etc.), la amenajările constructive, utilitare sau artistice special (șeminee, sobe de teracotă speciale etc).

Bulevardul Pipera 1B

Cubic Center Etaj 6

Voluntari, Ilfov, Romania

0749 999 924

[email protected]